Ecologisch advies voor een beter eindresultaat

Het beheren van natuur vergt ook enige kennis over wet- en regelgeving, herstel, beheer en ontwikkeling. Dit kan jou als gemeente veel tijd kosten, doordat je niet alle kennis paraat hebt. Gedegen ecologisch advies kan jou echter helpen bij al deze zaken, zodat jouw natuur op de juiste manier beheert kan worden en een meerwaarde kan leveren aan de omgeving. Bij BTL Advies kun je daarom terecht voor ecologisch advies dat verder gaat dan alleen het advies zelf. 

Onderzoek en toetsing aan de hand van ecologisch advies 

Ecologisch advies houdt in dat er niet alleen een quickscan wordt gehouden, maar ook gedurende de rest van het jaar onderzoek wordt gepleegd naar de flora en fauna in jouw natuurgebied. Op deze manier kan er een gedegen ecologisch advies komen, waarbij oplossingen bedacht kunnen worden voor de toekomst en de meerwaarde van het gebied. Dit houdt in dat je niet alleen bij BTL Advies terecht kunt voor het advies, maar ook voor onderzoek, ontwerp en uitwerking van maatregelen. 

Goed beheer voor een betere toekomst  

Wanneer je als gemeente wilt dat je biodiversiteit niet afneemt, dan moet er voor een goed beheer gezorgd worden. Oplossingen zijn echter niet altijd even eenvoudig te bedenken. Met professioneel ecologisch advies kun jij ervoor zorgen dat er niet alleen oplossingen bedacht worden, maar dat deze ook gemonitord worden en eventueel aangepast wanneer het niet geheel naar wens is. 

Geen overtreding van wetten en regels

 Bij alle takken van natuurbeheer zijn er bepaalde wetten en regels waar men zich aan moet houden. Wanneer je gebruik maakt van professioneel ecologisch advies dan wordt hier rekening mee gehouden. Daarnaast is er ook altijd een toetsing, zodat je ervan verzekerd bent dat je de wetten niet overtreedt. Zo kun jij onbezorgd genieten van de natuur.