Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed

Afgelopen prinsjesdag werd duidelijk dat het kabinet maatschappelijk vastgoed wil verduurzamen en hier een behoorlijk budget voor heeft uitgetrokken. Deze verduurzamingen zijn nodig om de klimaatdoelstellingen te behalen. Er moet minder CO2 uitgestoten worden in de gebouwde omgeving. De verduurzaming van maatschappelijk vastgoed zoals schoolgebouwen, overheidsgebouwen, zorginstellingen en rijksmonumenten, is hierbij noodzakelijk. Het uitgetrokken budget moet de aankomende jaren de mogelijkheid bieden om veel van dit maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Benieuwd hoe de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed in zijn werk gaat? Lees dan snel met ons mee!

Hoe maatschappelijk vastgoed verduurzamen?

Er is dus een hoop geld uitgetrokken om in stappen het maatschappelijk vastgoed in ons land te verduurzamen. Vastgoed kan op verschillende manieren verduurzaamd worden, te beginnen bij het materiaal waarmee het vastgoed gebouwd of vernieuwd wordt. Daarnaast kan er gekeken worden naar de energie uitstoot en hoe dit mogelijk verminderd kan worden, bijvoorbeeld door huidige apparaten te vervangen voor meer energiezuinige varianten. Er zijn verschillende richtlijnen opgesteld om gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Deze richtlijnen kunnen gemeenten volgen bij de verduurzaming van het vastgoed in hun regio. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld met een huisvestingsbureau aan tafel gaan zitten om te kijken wat de mogelijkheden zijn qua verduurzaming van het vastgoed in hun gemeenten.

Maatschappelijk vastgoed met persoonlijk karakter

Bij de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed en de creatie van nieuw maatschappelijk vastgoed zou ook rekening gehouden moeten worden met het persoonlijke karakter van het vastgoed. Hoewel het om gebouwen met een publieke functie gaat, en een persoonlijk karakter dus niet vanzelfsprekend is en vaak zelfs ontbreekt, zou er bij het ontwerp wel rekening gehouden moeten worden met zowel duurzaamheid als professionaliteit en persoonlijkheid. Om dit te realiseren kan de hulp ingeschakeld worden van een huisvestingsbureau, dat een persoonlijk, professioneel en duurzaam ontwerp kan maken voor de verbouwing of vernieuwing van het maatschappelijk vastgoed. Zo gaan duurzaamheid, professionaliteit en persoonlijkheid hand in hand.