Verhoog de productiviteit en kies voor planten op kantoor

Volgens een uitgebreid onderzoek, dat gehouden is door de Universiteit van Exeter uit 2014, is gebleken dat de productiviteit van het personeel met maar liefst 15% kan stijgen wanneer voorheen ‘lean’ werkomgevingen gevuld zijn met slechts een handvol kamerplanten. Door één plant toe te voegen per vierkante meter, verbeterde het geheugenbehoud en konden werknemers hoger scoren op andere basistests, zei onderzoeker dr. Chris Knight.

Wat belangrijk was, was dat iedereen vanaf zijn bureau een plant kon zien. Als je werkzaam bent in een omgeving waar er iets is om je psychologisch bezig te houden, ben je gelukkiger en werk je beter.”

Planten helpen het ziekteverzuim terug te dringen

Uit een ander rapport van 2015, waarin 7.600 kantoormedewerkers in 16 landen werden onderzocht, bleek dat bijna tweederde (58%) van de werknemers geen levende planten op kantoor hebben. Degenen wier omgeving natuurlijke elementen bevatte, rapporteerden een 15% hogere welzijnsscore en een 6% hogere productiviteitsscore dan werknemers van wie het kantoor dergelijke elementen niet bevatte.

Sommige experts beweren dat het toevoegen van planten aan de werkomgeving het risico op het sick building-syndroom kan helpen verminderen, hoewel het moeilijk is om bewijs te vinden om deze beweringen te staven.

Een kleine studie door de Landbouwuniversiteit van Noorwegen wees ook nog eens uit dat de introductie van planten verband hield met een afname van de symptomen van een slechte gezondheid, waaronder concentratieproblemen, vermoeidheid, droge huid en irritatie van de ogen en de neus.

Een positieve verandering in de psychosociale werkomgeving

De aanwezigheid van planten op kantoor kan waarschijnlijk resulteren in een positieve verandering in de psychosociale werkomgeving. Het resulterende gevoel van welzijn heeft ook invloed op hoe het individu zijn / haar gezondheidstoestand beoordeelt. Tegen de achtergrond van de psychobiologische identiteit en de positieve reactie van de mens op de natuur kunnen we aannemen dat planten een bepaald effect hebben op het gevoel van welzijn.